Nov 6, 2007

किराती राजाहरुको स्केचमा तस्विर

-------------तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस् ठुलो भ्यूमा तस्विर हेर्न
----------------------------------------------------------------------------------
--प्रथम किराती राजा यलम्वर ------------------सातौं किराती राजा जितेदास्ती
---------------------------------------------------------------------------------------
----चौधौं किराती राजा स्थङको---------------अन्तिम किराती राजा गस्ती
.

No comments: