Nov 6, 2007

सातौं किराती राजा जितेदास्ती

उनको शासन काल इ.पू. ४४० - ४१५ सम्म रहयो।

No comments: