Nov 27, 2007

सिरिजङा खेने

लोकेश याक्थुङ्बा

सिरिजङा खेने?लिम्बुवान् लाजे यक्यक्;हा केगन्दु
साम्यो यारिम् हानु सिक्कुम् रे इक्वा सेख्खाए केहन्दु

सक्सक्ले फुङ्हा फेक्तेर् पेगे पाङ्फे सबुर्
खामाक्मा लाम्हा ओतेर पेगे इक्सा कबुर्
निसाम्हिम् चोक्नु याक्थुङरे निङ्वा थाङ्थङ् केज;न्दु
साम्यो यारिम् हानु सिक्कुम् रे इक्वा सेख्खाए केहन्दु

कुमेइ इङ्ख्;ङ् केलेरुकेध केहीङ्;मन लुगेसाङ्
ताआरो लरी केबी केन्देनेन् याम्मु आलुङ्;मा तुगेसाङ्
मुन्धुमे चेङ्नु सिक्साम्बा चोक्नु लिम्बुवान् केगन्दु
साम्यो यारिम् हानु सिक्कुम् रे इक्वा सेख्खाए केहन्दु।

फाकुम्बा-१,ताप्लेजुङ्हाल्-मलेशिया

No comments: