Nov 6, 2007

प्रथम किराती राजा यलम्बर

उनको शासन काल इ.पू. ५८० - ५६५ सम्म रहयो।


No comments: