Nov 5, 2007

धर्मगुरु आत्मानन्द र माङसेवुङ

लिम्वू धर्म सत्यहाङमा धर्मका धर्मगुरु फाल्गुनन्द पछाडीका दोस्रा ठुला धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन र वहाले लिम्वूहरुको पवित्र स्थल भनेर तोक्नु भएको माङसेवुङको तस्विर
.
-----धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन-------------लिम्वूहरुको पवित्र स्थल माङसेवुङ

No comments: