May 25, 2010

सम्झनुहोस ! सम्झनुहोस ! सम्झनुहोस !

होल्सेल प्राइज भन्दा सस्तो र सुलभ मुल्यमा पाइने एक मात्र

"रेस्क्यु होम अर्गानाइजेसन "

पाईने सामानहरु
1. ल्यापटप,डि.भि.डि,मोबाइल
2. कस्मेटिक्स्,लेडिस ब्याग्स्,वालेट
3. जिन्स पाईन्ट,भेस्ट्,लेडिस बेल्ट,समर सिजनको लागि मेल र फिमेलका
बिभिन्न लुगाहरु पाइन्छ l
4. डेलीभरीको ब्यवस्था साथै बिभिन्न पारिवारिक स्वादिष्ट नेपाली खाना पाईन्छ l
5.स्वच्छ बातावरणको साथै पारिवारिक पार्टी,फङसन,मीटिङ गर्न परेमा l
जानकारीको लागि:

सम्पर्क- 6341-2464, 6626-5081, 2314-4429
ठेगाँना: 48 Shanghai Street 3/F Jordan.(Near Exit C2)

No comments: